REEGLID

 1. Sisseregistreerimine: alates 15:00. Varjane check in on võimalik vastavalt saadavusele.
 2. Väljaregistreerimine: hiljemalt 12:00. Hiline check out on võimalik vastavalt saadavusele ja lisatasu eest.
 3. Külaliskorterite vastuvõtt on avatud: 10:00-18:00.
 4. Vastavalt Turismiseadusele, peavad kõik City Inn külaliskorterites peatuvad külalised saabudes täitma registratsioonikaardi. Kohustuslik on kaardile märkida ees-, perekonnanimi, sünniaeg, kodakondsus, elukoht, telefoninumber, e-mail, allkiri. Kõik toas peatuvad inimesed peavad olema registreeritud.
 5. Palume mitte kasutada müra tekitavaid seadmeid või naabreid häirivaid vahendeid.
 6. Sisseregistreerimisel vastutab klient korteris oleva inventari eest – inventari ei tohi rikkuda, määrida või endaga kaasa võtta.
 7. Suitsetamine City Inn külaliskorterite on rangelt keelatud. Suitsetamine on õues. Reeglite rikkumisel ning keelatud kohas suitsetamisel on külaline kohustatud tasuma trahvi 100 eurot (sada eurot).
 8. Öörahu on 22:00-07:00.
 9. Lemmikloomad on City Inn Apartments külaliskorterites lubatud lisatasu eest 15€/ööpäev.
 10. City Inn külaliskorteritel on õigus alkoholi või narkootikumide liigtarbimisest tulenevast ebaadekvaatsest käitumisest tingituna paluda külalistel külaliskorterist lahkuda.
 11. City Inn külaliskorterid ei vastuta raha, dokumentid või muude väärisesemete eest.
 12. City Inn jätab õiguse reeglite mitte täitmise korral, vara kahjustamise, rikkumise korral või lõhkumise korral määrata leppetrahv. Leppetrahv sõltub varalisest väärtusest.

Ettevõte: Mody Rent OÜ, aadress: Aleksandri 1-36, Tartu linn, Tartu maakond, 51004.