Privaatsuspoliitika

Tere tulemast tutvuma Mody Rent OÜ (reg.kood 16367493, Aleksandri 1-36, Tartu) privaatsuspoliitikaga. Mody Rent OÜ austab oma klientide ja kõikide teiste isikute privaatsust, kelle andmetega me kokku puutume ja teeme pingutusi, et tagada andmete kaitse ja turvaline töötlemine.

Käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldame, kuidas Mody Rent OÜ töötleb Teie isikuandmeid, kui pöördute meie poole, broneerite meie juures majutust või sirvite meie veebilehte. Palun tutvuge privaatsuspoliitikaga hoolikalt. Mody Rent OÜ võib teha privaatsuspoliitikas aeg-ajalt muudatusi.

Küsimuste korral palun võtke meiega ühendust vahelehel „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.  

Kui pöördute Mody Rent OÜ poole majutuse broneerimiseks, peame töötlema Teie kohta andmeid, mis sisaldavad ka isikuandmeid. Isikuandmed, mida me Teie kohta töötleme, sõltuvad konkreetsest lepingulisest või lepingueelsest suhtest Teie ja Mody Rent OÜ vahel. Isikuandmed, mida me Teie kohta töötleme, võivad sisaldada järgmisi andmeid:

 • ees- ja perekonnanimi;
 • isikukood või sünniaeg;
 • isikut tõendava dokumendi andmed;
 • kontaktandmed (aadress, e-post, telefoninumber);
 • muu lepinguga seotud info (broneeringu periood, hind, makseinfo või muu broneeringus toodud info).

Mody Rent OÜ-l on õigus kontrollida Teie poolt avaldatud isikuandmete õigsust ning koguda Teie kohta täiendavaid andmeid avalikest allikatest. Mody Rent OÜ ei kogu ühelgi juhul Teie kohta andmeid mitteavalikest allikatest.

Mody Rent OÜ töötleb kliendi isikuandmeid tehingute tegemisel seoses järgmistel eesmärkidel:

 • kliendi isiku tuvastamine majutuse broneerimise täitmise ja tagamise eesmärgil;
 • kliendiga suhtlemine majutuse täitmise ja tagamise eesmärgil;
 • kliendi päringutele ja taotlustele vastamine;
 • kliendile otseturunduslike reklaampakkumiste tegemine, kui klient on selleks nõusoleku andnud;
 • kliendile arvete koostamine ja saatmine;
 • kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada kaupade ja teenuste kättesaadavust, valikut, kvaliteeti jms ning teha klientidele parimaid pakkumisi;
 • seadusjärgse kohustuse täitmine, näiteks raamatupidamiskohustuse täitmine;
 • muu Mody Rent OÜ õigustatud huvi alusel töötlemine, tingimusel, et õigustatud huvi ei kaalu üles andmesubjekti õigusi.

Mody Rent OÜ võimaldab oma klientidele veebilehe kaudu huvipakkuvat sisu ja majutuse broneerimist. Mody Rent OÜ veebilehe kaudu saate tellida personaalseid pakkumisi enda e-postiaadressile või broneerida aegasid Mody Rent OÜ teenuste kasutamiseks.

Mody Rent OÜ veebilehe kaudu päringu esitamisel töötleme üksnes neid andmeid, mida olete meile päringu esitamisel edastanud. Kui esitate meile päringu või broneerite veebilehe kaudu aja teenuse saamiseks, töötleme Teie isikuandmeid ainult Teie päringule vastamise eesmärgil või Teile teenuse broneerimiseks. E-teenuste kasutamisel töödeldavad andmed võivad hõlmata järgmisi isikuandmeid:

 • ees- ja perekonnanimi;
 • postiaadress ja sihtnumber;
 • kontaktandmed (nt e-posti aadress ja/või telefoninumber);
 • muu teave, mida e-teenuste kasutamisel Mody Rent OÜ-le edastate.

Mody Rent OÜ veebileht kasutab küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale. Meie veebilehed kasutavad küpsiseid identifitseerimise, analüüsimise ja reklaamimise eesmärgil. Mody Rent OÜ e-teenuste küpsised salvestavad Teie kohta järgmiseid andmeid:  

 • andmed Teie riist- ja tarkvara kohta (Teie veebilehitseja liik, operatsioonisüsteem);
 • IP-aadress;
 • veebilehe külastamise ajad;
 • veebilehele suunava veebilehe aadress.

Veebilehe kasutamisega annate oma nõusoleku küpsiste talletamiseks Teie seadmesse ja neile juurde pääsemiseks. Teil on õigus igal ajal küpsiste kasutamine keelata, kuid kui otsustate küpsiste kasutamise keelata, võib juhtuda, et kõik veebilehe osad ei toimi korralikult. Lisateavet küpsiste kasutamise ja eelistuste seadistamise kohta leiate meie küpsiste kasutamise poliitikast.

Mody Rent OÜ veebilehed võivad sisaldada ka linke kolmandate osapoolte veebilehtedele. Mody Rent OÜ ei vastuta kolmandate osapoolte veebilehtede sisu ja turvalisuse eest ning kolmandate osapoolte veebilehtede kasutamine toimub kliendi enda vastutusel.

TEABEVAHETUS SOTSIAALMEEDIA VÕRGUSTIKEGA NING KLIENDITEENINDUS SOTSIAALMEEDIA KAUDU

Te võite Mody Rent OÜ-ga (City Inn Apartments) ühendust võtta ka meie sotsiaalmeedia kanalite kaudu. Näiteks võite saata sõnumi või postitada teate meie sotsiaalmeedia kanalite kaudu. Sellisel juhul võime Teie sõnumi või postituse teavet kasutada selleks, et Teie päringule või küsimusele vastata. Selleks, et vastata Teie päringule, võime küsida Teilt otse- või privaatsõnumi kaudu täiendavat vajalikku teavet, näiteks Teie nime, e-postiaadressi, telefoninumbrit, asukohta (linn/riik). Teie poolt sotsiaalmeedia kaudu saadetud teavet ei kasutada muul eesmärgil kui Teie päringule vastamiseks, kuid võime anonüümseks muudetud andmeid kasutada oma teenuste või toodete parandamiseks või muudel turunduslikel eesmärkidel.

Kui postitate teate Mody Rent OÜ avalikule sotsiaalmeediakanali lehele, palume arvestada, et kunagi ei tohiks oma postitusse või sõnumisse lisada tundlikke andmed, mille jagamist Te ei soovi. Palun  arvestage, et avalikule sotsiaalmeedia kanali lehele postitatud teavet saavad lugeda kõik selle sotsiaalmeedia kanali kasutajad.

ISIKUANDMETE EDASTAMINE 

Mody Rent OÜ võib teatud juhtudel edastada Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele Euroopa Majanduspiirkonnas. Mody Rent OÜ võib edastada Teie isikuandmeid:

 • Mody Rent OÜ koostööpartnerid, kellele andmete edastamine on vajalik parima teenuse osutamiseks, näiteks IT-tugiteenuste osutajad, turunduspartnerid jne;
 • muudele Mody Rent OÜ volitatud töötlejatele
 • Mody Rent OÜ-l on isikuandmete vastutav töötleja, Mody Rent OÜ-s edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Volitatud töötlejate kasutamisel, kasutab Mody Rent OÜ ainult selliseid volitatud töötlejaid, kes tagavad piisava andmekaitse taseme Euroopa Liidus kehtivate õigusaktide kohaselt. Kui Teil on täpsemaid küsimusi Mody Rent OÜ volitatud töötlejate kohta, võtke palun meiega ühendust lehel „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE
Mody Rent OÜ säilitab Teie isikuandmeid kujul, mis võimaldab Teid tuvastada, ainult nii kaua, kui see on põhjendatult vajalik isikuandmete kogumise eesmärgist lähtuvalt või põhjendatud tulenevalt Mody Rent OÜ õigustatud huvist tingimusel, et Mody Rent OÜ õigustatud huvi ja riive andmesubjekti õigustele ja vabadustele on tasakaalus.

Isikuandmete säilitamisel järgime järgmisi säilitamistähtaegasid:

 • Broneeringu tegemiseks kogutud andmeid säilitame seni, kuni neid on vaja lepingu täitmisega seoses lepingu kehtivuse jooksul või kuni 3 aasta jooksul pärast majutusperioodi;
 • Raamatupidamise algdokumente säilitame 7 aastat;
 • Veebilehtede kaudu tehtud päringute kaudu kogutud andmeid säilitame 1 aasta;
 • Veebilehtede küpsiste kaudu saadud info säilitatakse 540 päeva.

Pärast säilitamistähtaja saabumist paberkandjal säilitatud isikuandmed hävitatakse ning elektroonilised isikuandmed kustutatakse. Kui soovite saada täpsemat infot selle kohta, milliseid säilitamistähtaegasid rakendatakse Teie kohta salvestatud isikuandmetele, palun võtke meiega ühendust alalehel „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.

TEIE ÕIGUSED SEOSES OMA ISIKUANDMETEGA 
REALTOR OÜ tagab andmesubjektidele kõik kehtivatest õigusaktidest tulenevad õigused. Teie isikuandmete töötlemisel, on teil järgmised õigused:

 • Juurdepääsuõigus andmetele, mis tähendab, et Teil on õigus igal ajal küsida, kas Mody Rent OÜ-l on Teie kohta isikuandmeid ja õigus saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid Mody Rent OÜ Teie kohta töötleb;
 • õigus Isikuandmete parandamisele, mis tähendab, et Teil on õigus taotleda Mody Rent OÜ-lt oma isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;
 • õigus vastuväidete esitamisele, mis tähendab, et Teil on õigus esitada Mody Rent OÜ-le vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes;
 • õigus nõuda isikuandmete kustutamist, mis tähendab, et Teil on õigus taotleda, et Mody Rent OÜ kustutaks Teie isikuandmed, näiteks siis, kui isikuandmeid töödeldakse Teie nõusolekul ja olete nõusoleku tagasi võtnud;
 • õigus piirata töötlemist, mis tähendab, et Teil on õigus nõuda, et Mody Rent OÜ piiraks Teie isikuandmete töötlemist, näiteks kui Mody Rent OÜ ei vaja Teie isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel või kui olete esitanud töötlemise suhtes vastuväite;
 • õigus võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi, kui isikuandmete töötlemine põhineb Teie antud nõusolekul;
 • õigus andmete ülekantavusele, mis tähendab, et Teil on õigus saada ise andmeid, mida olete Mody Rent OÜ-le elektrooniliselt esitanud kirjalikult või üldkasutavas elektroonilises vormingus, ning, kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et Mody Rent OÜ edastaks need andmed kolmandale teenusepakkujale;
 • õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, mis tähendab, et kui leiate, et Teie õigusi seoses Teie isikuandmete töötlemisega on rikutud võite pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole info@aki.ee.

Palun pidage meeles, et käesolevas peatükis loetletud õigused ei ole piiramatud õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused, Mody Rent OÜ õigustatud huvid või Mody Rent OÜ juriidilised kohustused piirata Teie õigusi.

Isikuandmete töötlemisega seotud õiguste teostamiseks või isikuandmete töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke meiega ühendust vahelehel „Kontakt“ toodud kontaktandmetel. Püüame alati vastata teie taotlustele ja küsimustele nii kiiresti kui võimalik.

MUUD SÄTTED
Privaatsustingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivat õigust.

KONTAKT
Kui Teil on küsimusi käesoleva privaatsuspoliitika kohta, küsimusi selle kohta kuidas Mody Rent OÜ Teie isikuandmeid töötleb või kui Te soovite esitada isikuandmete töötlemisega seotud taotlusi, võtke palun Mody Rent OÜ ühendust e-posti, telefoni või posti teel järgmistel kontaktidel:

Mody Rent OÜ

Aadress: Aleksandri 1-36, Tartu 51004

Telefon: 5912 8770

E-post: info@cityinnapartments.ee

REALTOR OÜ andmekaitseametniku kontaktandmed on:

E-post: hiid@hiid.ee