Privātuma politika

Esiet sveicināti REALTOR OÜ (reģ. nr. 10767731, Aleksandri 1-36, Tartu) privātuma politikā. REALTOR OÜ respektē savu klientu privātumu, kā arī citu personu privātumu, ar kuriem mēs nonākam kontaktā. Mēs cenšamies nodrošināt datu apstrādes aizsardzību un drošību.

Šajā Privātuma Politikā mēs aprakstām kā REALTOR OÜ apstrādā jūsu personīgo informāciju, kad jūs sazināties ar mums, lai rezervētu savu uzturēšanos vietu, vai apmeklējat mūsu mājaslapu. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet privātuma politiku. REALTOR OÜ var ik pa laikam grozīt savu Privātuma Politiku. Ja jums rodas jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot kontaktinformāciju sadaļā Sazināties.

Sazinoties ar REALTOR OÜ, lai rezervētu savu uzturēšanās vietu, mums ir jāapstrādā personīgā informācija par klientu, kas satur personīgo informāciju. Klienta personas dati, kurus mēs apstrādājam, ir atkarīgi no specifiskajām līguma vai pirmslīguma attiecībām starp klientu un REALTOR OÜ. Personiskā informācija, ko apstrādājam par mūsu klientiem, var būt šāda:

 • vārds un uzvārds;
 • personas kods vai dzimšanas dati;
 • identitātes dokumenta informācija;
 • kontaktinformācija (adrese, e-pasts, tālruņa numurs);
 • cita ar līgumu saistīta informācija (uzturēšanās laiks, cena, maksājuma informācija vai cita rezervācijas laikā sniegtā informācija).

REALTOR OÜ sniedz klientiem interesantu saturu un informāciju par uzturēšanās vietām ar mājaslapas starpniecību. REALTOR OÜ mājaslapā jūs varat pasūtīt personalizētus piedāvājumus savā e-pasta adresē vai rezervēt REALTOR OÜ pakalpojumus.

Nosūtot pieprasījumu, izmantojot REALTOR OÜ mājaslapu, mēs apstrādāsim tikai to informāciju, kuru jūs mums sniedzat. Ja jūs nosūtat pieprasījumu, vai veicat rezervāciju, lai piekļūtu pakalpojumam caur mājaslapu, mēs apstrādāsim jūsu personīgo informāciju tikai lai atbildētu uz jūsu pieprasījumu vai lai rezervētu jūsu pakalpojumu. Dati, ko apstrādā, lai izmantotu mūsu e-pakalpojumus, var ietvert šādus personas datus:

 • vārds un uzvārds;
 • pasta adrese vai pasta indekss;
 • kontaktinformācija (piem., e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs;
 • jebkāda cita informācija, kuru jūs sniedzat REALTOR OÜ, izmantojot e-pakalpojumus.

REALTOR OÜ mājaslapa izmanto sīkfailus. Sīkfaili ir nelieli teksta faili, ko web serveris nosūta uz lietotāja web pārlūkprogrammu un kas tiek glabāti lietotāja datora cietajā diskā. Mūsu mājaslapas izmanto sīkdatnes identifikācijas, analīzes un reklāmas nolūkiem. REALTOR OÜ e-pakalpojumu sīkdatnes glabā šādu informāciju par jums:

 • informācija par jūsu aparatūru un programmatūru (pārlūkprogrammas, operētājsistēmas veids);
 • IP adrese;
 • mājaslapas apmeklēšanas laiki;
 • tās mājaslapas adrese, kas ir saistīta ar mūsu mājaslapu.

Izmantojot šo mājaslapu, jūs atļaujat piekļūt un uzglabāt sīkfailus jūsu ierīcē. Jums ir tiesības atspējot sīkfailu izmantošanu jebkurā laikā, taču dažas mājaslapas sadaļas var darboties kļūdaini. Lai uzzinātu vairāk informācijas par sīkfailu izmantošanu un jūsu preferenču iestatīšanu, lūdzu, skatiet sadaļu "Sīkfailu Politika”.

REALTOR OÜ mājaslapas var iekļaut saites uz trešo pušu mājaslapām. REALTOR OÜ neatbild par trešo pušu mājaslapu saturu un drošību; klients pats ir atbildīgs par trešo pušu mājaslapu izmantošanu.

KOMUNIKĀCIJA AR SOCIĀLAJIEM TĪKLIEM UN KLIENTU APKALPOŠANA SOCIĀLAJOS TĪKLOS

Lietotāji var sazināties ar REALTOR OÜ (City Inn Apartments) izmantojot mūsu sociālo tīklu kanālus. Piemēram, klients nosūta ziņu vai uzraksta ziņu caur mūsu sociālo tīklu kanāliem. Šajā gadījumā mēs varam izmantot informāciju klienta ziņā vai paziņojumā, lai atbildētu uz pieprasījumu vai jautājumu. Lai atbildētu uz klienta pieprasījumu, mēs varam pieprasīt papildu informāciju, piemēram, vārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, atrašanās vietu (pilsētu/valsti), nosūtot tiešo vai privāto ziņojumu. Informācija, kas tiek iesūtīta caur sociālajiem tīkliem, tiek izmantota tikai lai atbildētu uz pieprasījumu, bet mēs varam izmantot citus datus, lai uzlabotu mūsu pakalpojumus, vai mārketinga nolūkiem.

Rakstot ziņas REALTOR OÜ publiskajās sociālo tīklu lapās, lūdzu, ņemiet vērā, ka tās nedrīkst saturēt sensitīvu informāciju, kuru jūs nevēlaties publiskot. Lūdzu, ņemiet vērā, ka informāciju, kas tiek izvietota publiskajā sociālo tīklu kanāla lapā, var izlasīt visi tā sociālā tīkla kanāla lietotāji.

PERSONAS DATU NOSŪTĪŠANA

Dažos gadījumos REALTOR OÜ var nosūtīt jūsu personīgo informāciju trešajām pusēm Eiropas Ekonomikas zonā. REALTOR OÜ var nosūtīt jūsu personīgo informāciju šādām iestādēm:

 • REALTOR OÜ sadarbības partneriem, kuriem datu nosūtīšana ir nepieciešama, lai sniegtu vislabāko klientu apkalpošanu, piemēram, IT pakalpojumu atbalsta dienestam, mārketinga partneriem, utt.;
 • citiem REALTOR OÜ pilnvarotajiem pārstrādātājiem.
 • REALTOR OÜ ir personas datu kontrolieris, REALTOR OÜ nosūta maksājuma veikšanai nepieciešamos personas datus pilnvarotajam pārstrādātājam Maksekeskus AS.

Izmantojot pilnvarotus pārstrādātājus, REALTOR OÜ izmanto tikai tos pilnvarotos pārstrādātājus, kuri nodrošina pietiekamu datu aizsardzības līmeni, atbilstoši Eiropas Savienības likumiem. Ja jums rodas jebkādi citi jautājumi par REALTOR OÜ pilnvarotajiem datu pārstrādātājiem, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot kontaktinformāciju sadaļā Sazināties.

PERSONAS DATU GLABĀŠANA
REALTOR OÜ saglabās personas datus tādā formā, kādā to var identificēt, tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, lai savāktu personas datus, vai tik ilgi, cik tas būs nepieciešams REALTOR OÜ interesēm, ar nosacījumu, ka REALTOR OÜ ievēros likumīgās intereses un iejaukšanās datu subjekta tiesībās un brīvībās.

Glabājot personas datus, mēs ievērojam šādus saglabāšanas periodus:

 • datus, kas savākti, lai veiktu rezervāciju, glabā tik ilgi, cik tas ir nepieciešams līguma izpildei līguma darbības laikā vai līdz 3 gadiem pēc uzturēšanās laika;
 • mēs saglabājam sākotnējo grāmatvedības uzskaiti 7 gadus;
 • mēs glabājam datus, kas tiek ievākti no pieprasījumiem caur mājaslapu, vienu gadu;
 • informācija, kas tiek iegūta no mājaslapas sīkfailiem, tiek uzglabāta 540 dienas.

Pēc uzglabāšanas perioda beigām, personas dati papīra formātā tiks iznīcināti un elektroniskie personas dati tiks dzēsti. Ja vēlaties iegūt papildinformāciju par uzglabāšanas periodiem, kas piemērojami jūsu saglabātajiem datiem, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot kontaktinformāciju lapā Sazināties.

JŪSU TIESĪBAS ATTIECĪBĀ UZ JŪSU PERSONAS DATIEM
REALTOR OÜ garantē datu subjektiem visas tiesības, kas izriet no piemērojamiem tiesību aktiem. Apstrādājot jūsu personas datus, klientam ir šādas tiesības:

 • tiesības piekļūt datiem, kas nozīmē, ka klientam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt, vai REALTOR OÜ ir personīgā informācija par viņiem un tiesības saņemt informāciju par to, kādus personas datus REALTOR OÜ apstrādā par viņiem;
 • tiesības pieprasīt, lai REALTOR OÜ labotu personas datus, ja tie ir nepatiesi, nepilnīgi vai nepareizi;
 • tiesības iebilst; klientam ir tiesības iebilst datu apstrādei, ko veic REALTOR OÜ;
 • tiesības pieprasīt dzēst personas datus, kas nozīmē, ka klientam ir tiesības pieprasīt, lai REALTOR OÜ izdzēš personas datus, piemēram, kad personas dati tiek apstrādāti ar jūsu atļauju un jūs atsaucāt savu atļauju;
 • tiesības ierobežot datu apstrādi, kas nozīmē, ka klientam ir tiesības pieprasīt, lai REALTOR OÜ ierobežotu personas datu apstrādi, piemēram, ja REALTOR OÜ vairs nav nepieciešami klienta personas dati apstrādes nolūkiem, vai ja jūs vēlaties iebilst pret apstrādāšanu;
 • tiesības atsaukt savu atļauju apstrādāt personas datus, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz jūsu atļauju;
 • tiesības saņemt datus, kas tika nosūtīti REALTOR OÜ elektroniski vai rakstveidā, vai biežāk izmantotajā elektroniskajā formātā un, ja tehniski iespējams, pieprasīt, lai REALTOR OÜ pārsūta šos datus trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem;
 • tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē, kas nozīmē, ka, ja klients konstatē, ka ir pārkāptas viņa tiesības attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi, klients var sazināties ar Datu aizsardzības inspekciju info@aki.ee.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā nodaļā uzskaitītās tiesības nav neierobežotas. Noteiktos gadījumos jūsu tiesības var ierobežot citu datu subjektu tiesības, REALTOR OÜ likumīgās intereses vai REALTOR OÜ juridiskās saistības.

Lai izmantotu savas tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi vai iesniegtu pieprasījumus par personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta cilnē “Sazināties”. Mēs vienmēr centīsimies atbildēt uz jūsu pieprasījumiem un jautājumiem pēc iespējas ātrāk.

CITI NOTEIKUMI
Piemērojamos noteikumus reglamentē Igaunijas Republikas likumi.

SAZINIETIES AR MUMS
Ja jums ir citi jautājumi par šo Privātuma Politiku, jautājumi par to kā REALTOR OÜ apstrādā jūsu personas datus, vai ja jūs vēlaties nosūtīt pieprasījumu par personas daru apstrādi, lūdzu sazinieties ar REALTOR OÜ caur e-pastu, tālruni vai pastu, izmantojot šādus kontaktdatus:

REALTOR OÜ

Adrese: Aleksandri 1-36, Tartu 51004

Tālrunis: 5912 8770

E-pasts: info@cityinnapartments.ee

REALTOR OÜ datu aizsardzības inspektora kontaktinformācija ir šāda:

E-pasts: hiid@hiid.ee